Va jär du hen saon sent om natta?

Stan é släckt å dryp a sleim

De é int som heime hen de jett du fatta

Sa packe ihop de ståsche å gao heim.

Va jär du hen hur fann du aot me

Säg int att du bare gick förbi

De finns odjur hen som bare gao å leite någa nytt å sätte tännran i.

 

Je é int hen

Ha aldrig vö

De é e skal du si å ahllt du höre de é n’dann sirén som falne bort å dö

Je é int far den länger.

Å du é int dotra mi.

 

Va jär du hen saon sent om natta?

Varför lämne du me int i fré?

Om mor di hade levd sa had’na banne mig läxe opp å sle.

Va jär du hen va vill du ha, si’re ut som je ha någa hen å dejle ma me ta?

 

Je é int hen

Ha aldrig vö

Je sett i sola pao e brygge ma en spegelblank en sjö

Je é int far den länger.

Å du é int dotra mi.

 

Va jär du hen sa sent om natta?

Du ha int sitt me hen

Du ha int sitt me hen

Du ha int sitt me hen å je veit int vem du é

Vem je é.

 

Födelsedag? Present te mä? Födelsedag? Present te mä?

Vaddao födelsedag? Vaddao present te mä? Vaddao födelsedag? Vaddao present te mä?

 

Va jär du hen saon sent om natta?

Stan é släckt å dryp  a sleim

Raodjursöuga dina bit int pao me länger, vänn på klacken å gao heim.

Vad jär du hen va vill du mig, gao heim te nyföäldran dine och glöm ahllt je säg.

 

För je é int hen

Ha aldrig vö

Je é skärver ta e flaske, begrävd i snö

Å je é int far den länger

Å du é int dotra mi.