Grus å graostein, måsa å ris

Yle mot maonen hell grin

Ma fåttran pao grusvein å varla i dis

Maonen sir ut som e flin

 

Maonen sir ut som e flin Maria

Å je hade itna hen å jara, de finns itna å fao

Nu ha alle bedd me flyge å fara

Men je kan int flyga sa je gao.

 

Å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Ave Maria borti gaorn.

 

Grus å graostein, knoter å skinn

Je höurde ahllt de dom sa

Je gao öve lik å tänne pao ahllt som brinn

Je förvri å bedra

Je förvri å bedra, Maria

Men de é ahllt je veit å kan jara, de é ahllt je förstao

De finns ingen heder hen å försvara, itna fint som bestao.

 

Å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Ave Maria borti gaorn.

 

De é ingen rim å reson pao dehenn folk i byn

Pao hur dom odle e ros å trampe ne na i dyn

Itna nämnt å itna glömt, men de skull gynne dom nu om je vakne å ha drömt.

 

Grus å graostein, ståbber å flis

De kryp ahllt närmar inpao

Hindre me nu, de é opp te bevis

Maria hjalp me förstao

Kom å hjalp me förstao Maria

Varför sänke se himmeln? Hårst kom skuggan ifraon?

Varför fline n’dann förbannade maonen?

Varför skaka je saon?

 

Å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Å Maria kom å hjalp me Maria

Ave Maria borti gaorn.

 

Je si Maria komma gaoanes ma regne som e slöje

Nu ere bäst att da förtöje ahllt de käre da ha

Je si Maria torne opp se som en storm öve sjön

Nu ske alla fao lön, fao tebaks dom da ga.