Ingen ser dig, när du går förbi

Ingen hör dig, ens när du tar i

Men när Mammon viskar, det ju just har sagt

Ja då står alla i givakt.

 

Men låt dem jaga, sin egen svans

Sig själv bedraga, i sin giriga trans

För ingen lyssnar, på sansat tal

När det är dans i dårarnas dal

Ja det är dans i dårarnas dal.

 

De magra rester, som återstår

När Mammons präster, töjt ut sina resår

Får pöbeln dela, med näbb och klo

Dansar, faller, slåss och ropar – å hur Mammon är stor!

 

Ja det är dans i dårarnas dal

Dans i dårarnas dal

Dans i dårarnas dal

Dans i dårarnas dal.